บาคาร่า กระบี่ เร่งขยายพันธุ์หอยชักตีน หวังต่อยอดหอยเศรษฐกิจ

บาคาร่า กระบี่ เร่งขยายพันธุ์หอยชักตีน หวังต่อยอดหอยเศรษฐกิจ

วันที่ 4 ก.ค.61 นางสาวพิกุล ไชยรัตน์ ประมงอำเภอเมืองกระบี่ บาคาร่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดกระบี่ และกลุ่มอนุรักษ์ประมงชายฝั่ง กลุ่มอนุรักษ์ประมงท้องถิ่น ชาวบ้านบ้านไหนหนัง ม.3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ ได้ร่วมกันนำพันธุ์หอยชักตีน หรือหอยสังข์กระโดด จำนวน 25,000 ตัว ได้รับการสนับสนุนจากประมงจังหวัดกระบี่ ไปปล่อยภายในแปลงอนุรักษ์หอยชักตีน บริเวณอ่าวบ้านไหนหนัง เพื่อเพิ่มจำนวนพ่อพันธุ์แม่พันธ์หอยชักตีนให้มีปริมาณมากขึ้นในแหล่งน้ำธรรมชาติ

นายดลเลาะ เหมพิทักษ์ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ประมงชายฝั่งบ้านไหนหนัง 

กล่าวว่า สำหรับหอยชักตีน กำลังเป็นที่ต้องการตลาด เนื่องจากเป็นเมนูเด็ด ทุกร้านอาหาร ต้องมีไว้บริการลูกค้า และกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทำให้ชาวประมงแห่เก็บขาย ส่งผลให้หอยชักตีนในทะเล ลดปริมาณลง และมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคากิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 160-170 บาท และเมื่อเข้าสู่ร้านอาหารราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีกเท่าตัว

ด้านนางสาวพิกุล ไชยรัตน์ ประมงอำเภอเมืองกระบี่ กล่าวว่า ปัจจุบันหอยชักตีน สามารถเพาะพันธุ์ได้ในโรงเพาะฟัก แม่หอย 1 ตัว วางไข่ 3-5 หมื่นฟอง แต่จะสามารถเจริญเติบโตได้สมบูรณ์ประมาณ 5,000-10,000 ตัว สำหรับพันธุ์หอยชักตีน ที่นำไปปล่อยในแปลงอนุรักษ์อ่าวบ้านไหนหนัง ขนาด ประมาณ 1 เซนติเมตร อีกประมาณ 3-4 เดือน ก็จะเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ ตามธรรมชาติ หากว่าหอยชักตีนที่ปล่อยลงในแปลงเพาะ รอดทั้งหมด ก็จะทำให้หอยชักตีน มีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ชาวประมงจะต้องช่วยกันอนุรักษ์และรณรงค์ ไม่เก็บหอยชักตีน ที่มีขนาดต่ำกว่า 6 เซนติเมตร หรือมีอายุอย่างน้อย 5-6 เดือนขึ้นไป เพื่อให้ได้วางไข่ขยายพันธุ์ก่อน หากชาวประมงทำได้ เชื่อว่าปริมาณหอยชักตีน ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดพันธุ์มีให้เก็บกินอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอน

“มหกรรมของดีเมืองภูเก็ต” 6 – 10 ก.ค.61 นี้ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (4ก.ค.) ที่ห้อง Boat Point Meeting Room Boat Lagoon Resort นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าวงาน “มหกรรมของดีเมืองภูเก็ต” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 ก.ค.61 ณ บริเวณโซนเดอะพอร์ท อารีน่า ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมี นายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการภายใต้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต (Phuket Brand) เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่สินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งโครงการนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ต

นายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเน้นให้ความสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต (Phuket Brand) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปที่เลือกซื้อสินค้าและบริการภายใต้การรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการด้วยตรา Phuket Brand ว่าจะต้องได้รับสินค้ะบริการที่ดีได้มาตรฐาน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งด้านคุณภาพและราคา ในขณะเดียวกันทางด้านของผู้ประกอบการที่ขายสินค้าและบริการนั้น ก็จะต้องได้รับรองมาตรฐาน Phuket Brand ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวถือเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องของสินค้าดี สินค้าเด่น เพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ

โดยจังหวัดภูเก็ตได้เห็นความสำคัญจึงได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต 

ดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต (Phuket Brand) ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการภายใต้ Phuket Brand ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 50 ร้าน อีกทั้งภายในงานจะมีส่วนการเจรจาธุรกิจ กับนักธุรกิจภายในประเทศ โดยใช้พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีกำลังซื้อสูงและเป็นตลาดที่มีศักยภาพของสินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์ (Phuket Brand)

อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชาวภูเก็ต นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมส่งเสริม สินค้าดี ที่ได้มาตรฐาน (Phuket Brand) และมาร่วมอุดหนุนผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นการร่วมสนับสนุนศักยภาพและการพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการ รวมทั้งมาลิ้มลองชิมรสกับอาหารและช้อปปิ้งสินค้าดี สินค้าเด่น สินค้าดัง ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต ที่มาร่วมไว้ในงาน “มหกรรมของดีเมืองภูเก็ต” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 ก.ค.61 ณ บริเวณโซนเดอะพอร์ท อารีน่า ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุและใกล้เคียง พบว่า กลุ่มคนร้ายน่าจะมาด้วยกัน  3 คน ขับรถมา 2 คัน ทางผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ได้มีการเรียกประชุมด่วนชุดสืบสวนเพื่อที่จะเร่งไล่ล่าคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด นอกจากนั้นทราบสำหรับประเด็นในการสังหารโหดครั้งนี้ น่าจะมาจากประเด็นเรื่องเงิน เนื่องจากผู้ตายน่าจะมีการซื้อรถจักรยานยนต์ของคนร้ายแล้วจ่ายเงินไปส่วนหนึ่ง และเหลืออีกส่วนหนึ่งยังไม่จ่าย คนร้ายจึงโมโหได้ก่อเหตุดังกล่าว ส่วนประเด็นอื่นๆ ทางเจ้าหน้าที่ฯยังไม่ตัดทิ้ง และทราบว่า ทางเจ้าหน้าที่ฯพอจะรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างเฝ้าติดตาม คาดว่าน่าจะจับตัวคนร้ายได้ในเร็วๆนี้ บาคาร่า