บังคับใช้การถือศีลอดในวันอาทิตย์กำลังถูกปั่นป่วนอย่างกว้างขวาง

บังคับใช้การถือศีลอดในวันอาทิตย์กำลังถูกปั่นป่วนอย่างกว้างขวาง

เหตุการณ์ที่สงสัยและไม่เชื่อมานานกำลังใกล้เข้ามา และข่าวสารที่สามจะก่อให้เกิดผลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”แบ่งปันข้อความอันมีค่าของทูตสวรรค์ทั้งสามนี้ด้วยความเมตตาจากสวรรค์และความรักของคริสเตียน พวกเขาไม่เพียงแต่มีคำเตือนที่หนักแน่นเท่านั้นแต่ยังมีความหวังที่ยิ่งใหญ่ผ่านความชอบธรรมของพระคริสต์ตามที่เปิดเผยในข่าวประเสริฐอันเป็นนิจ ดังนั้นอย่าท้อถอยหรือหมดกำลังใจ อย่าปล่อยให้มีการบ่นและความสงสัย อย่าหันเหไปจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและงานที่พระองค์ทรงมอบหมายให้

เรามองไปที่พระคริสต์และดำเนินชีวิตขณะที่คุณตอบรับคำแนะนำ

ของพระเจ้าสำหรับผู้คนที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของพระองค์ เราอยู่บนสุดขอบของดินแดนแห่งพันธสัญญาเมื่อเรามองเห็นการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ แต่มารปรารถนาจะกีดกันเราเหมือนที่เคยทำกับชาวอิสราเอลก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา พวกเขาพเนจรอยู่ในถิ่นทุรกันดารและเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า—พวกเขาพร่ำบ่นต่อพระเจ้าอย่างขมขื่น พวกเขาสูญเสียสมาธิกับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับพวกเขาในฐานะคนแห่งคำสัญญาของพระองค์ กันดารวิถี 21:4-9 กล่าวว่า “แล้วพวกเขาเดินทางจากภูเขาโฮร์ไปตามทางของทะเลแดงเพื่อจะอ้อมแผ่นดินเอโดม และระหว่างทางจิตใจของผู้คนท้อแท้มาก และประชาชนก็กล่าวร้ายพระเจ้าและต่อว่าโมเสสว่า ‘ทำไมท่านจึงนำพวกเราออกจากอียิปต์มาตายในถิ่นทุรกันดาร? เพราะไม่มีอาหารและน้ำ และจิตใจของเราก็เกลียดขนมปังไร้ค่านี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงส่งงูแมวเซามาในหมู่ประชาชน และงูเหล่านั้นก็กัดประชาชน และคนอิสราเอลล้มตายเป็นอันมาก ดังนั้นประชาชนจึงมาหาโมเสสและพูดว่า ‘พวกเราได้ทำบาปแล้ว เพราะเราได้กล่าวร้ายองค์พระผู้เป็นเจ้าและต่อว่าท่าน อธิษฐานต่อพระเจ้าให้พระองค์ทรงเอางูไปจากเรา ’ โมเสสจึงอธิษฐานเผื่อประชาชน แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ‘จงทำงูแมวเซาตัวหนึ่งติดไว้ที่เสา และทุกคนที่ถูกกัดเมื่อเห็นมันจะมีชีวิต” โมเสสจึงทำงูทองสัมฤทธิ์ตัวหนึ่งติดไว้บนเสา ก็เป็นเช่นนั้น ถ้างูกัดใคร เมื่อเขามองดูงูทองสัมฤทธิ์ ผู้นั้นก็มีชีวิตอยู่” ความรอดเดียวของเราในช่วงเวลาแห่งความเคลือบแคลง ความสงสัย และความขุ่นเคืองใจต่อพระเจ้าคือการมองไปที่พระคริสต์และมีชีวิตอยู่ ปรมาจารย์และผู้เผยพระวจนะ หน้า 430 กล่าวถึงประสบการณ์ของชาวอิสราเอลว่า “การยกงูหน้าด้านขึ้นเพื่อสอนบทเรียนสำคัญแก่อิสราเอล พวกเขาไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดจากผลร้ายแรงของพิษในบาดแผลได้ พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถรักษาพวกเขาได้ แต่พวกเขาจำเป็นต้องแสดงศรัทธาต่อบทบัญญัติที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ พวกเขาต้องดูเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ ศรัทธาของพวกเขาเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า และเมื่อมองไปที่งู ความเชื่อของพวกเขาก็แสดงให้เห็น พวกเขารู้ว่าไม่มีคุณธรรมในตัวงู แต่เป็นสัญลักษณ์ของพระคริสต์ และความเลื่อมใสศรัทธาในบุญคุณจึงปรากฏแก่จิตของตน”

อย่าสูญเสียศรัทธาในพระคริสต์และคำสัญญาของพระองค์ที่มีต่อ

คนที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของพระองค์ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส มองขึ้นไปที่พระคริสต์ คุณงามความดีของพระองค์ ความชอบธรรมของพระองค์ ความจริงในพระคัมภีร์นิรันดร์ของพระองค์ และเราจะมีชีวิตอยู่ ในสำนักงานของเอลเลน จี ไวท์ เอสเตทที่สำนักงานใหญ่การประชุมสามัญ ภาพวาดขนาดใหญ่ชื่อ “พระคริสต์แห่งทางแคบ” แสดงภาพคนของพระเจ้าที่เคลื่อนไปตามเส้นทางที่ทรยศ พวกคุณหลายคนอาจเคยเห็นและประทับใจกับการที่ Elfred Lee ศิลปิน Seventh-day Adventist ผู้คร่ำหวอดวาดภาพวิสัยทัศน์ของ Ellen White ให้เห็นถึงความทุกข์ยากและชัยชนะของคริสตจักรที่ยังหลงเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของพระเจ้าขณะเคลื่อนไปตามทางเดินที่คับแคบ ตราบใดที่คนของพระเจ้า—ทั้งโดยส่วนตัวและเป็นหนึ่งเดียว—เฝ้าดูพระคริสต์ที่ด้านหน้าของทางเดินและไม่ประนีประนอมกับความเชื่อของพวกเขา พวกเขาก็จะปลอดภัย ให้เราหยุดมองหากันและกัน หยุดมองหาสิ่งที่เรียกว่า “ผู้เชี่ยวชาญ” จากภายนอก หยุดมองหาอิทธิพลทางโลก หยุดประนีประนอม หยุดมองหาแนวคิดทางเทววิทยาที่หลงทาง หยุดมองหาวิธีการเติบโตของคริสตจักรที่มนุษย์สร้างขึ้น และหันมามองที่พระเยซูและคำสั่งจากสวรรค์ของพระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้นำที่แท้จริงของศาสนจักรนี้ และพระองค์คือผู้เดียวที่สามารถนำเราไปสู่บ้านบนสวรรค์ได้อย่างปลอดภัยโดยมองไปที่พระองค์แต่ผู้เดียวทุกวัน

วันหนึ่งในไม่ช้า เราจะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออกและเห็นเมฆก้อนเล็ก ๆ ก้อนหนึ่งมีขนาดประมาณครึ่งฝ่ามือคนเข้ามาใกล้ เราจะตระหนักว่านี่คือการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ เมฆนั้นจะสว่างขึ้น สว่างขึ้น และใหญ่ขึ้น และใหญ่ขึ้น ท้องฟ้าทั้งหมดจะหลั่งออกมาเพื่อเหตุการณ์สำคัญนี้…..และที่กลางเมฆนั้น เราจะเห็นพระเยซู เราจะพูดว่า “นี่คือพระเจ้าที่เรารอคอยและพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด” พระเยซูจะมองลงมาและตรัสว่า “ดีมาก บ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อ จงเข้าสู่ความยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า”………..และเราจะขึ้นสู่สวรรค์ด้วยกัน ฉันโหยหาวันนั้น คุณจะเห็นคนที่คุณรักที่เสียชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะเห็นพระเยซู ท่านจะมองไปรอบ ๆ และเห็นคนที่ท่านเชิญเพราะท่านกล่าวว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ยึดมั่นในความจริงที่พระองค์ประทานแก่เรา ฉันเข้าร่วม Total Member Involvement และกล่าวว่าฉันจะไปและเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันข่าวสารในวันสุดท้ายของพระเจ้าแก่โลกนี้ คุณเห็นไหม เพื่อน ๆ พระเยซูตรัสในสภาแห่งสันติภาพบนสวรรค์กับพระบิดาว่า “เราจะไปยังโลกและสละชีวิตของเรา” พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่า “จงออกไปทั่วโลก และพระองค์ตรัสว่า ” . . ฉันไปหาพระบิดาของฉัน” ตอนนี้ พระเยซูขอให้คุณและฉัน “ไป” เพื่อพระองค์ในขณะที่เราเตรียมโลกให้พร้อมเพื่อเฝ้าดูพระองค์—พระผู้ช่วยให้รอดและกษัตริย์ของเรา ช่างเป็นวันอะไร เมื่อเราจะได้เห็นพระองค์! ชาร์ลส์ รับ พวกเราในเพลงสู่ห้องบัลลังก์ของพระเจ้า . . . ฉันไปหาพระบิดาของฉัน” ตอนนี้ พระเยซูขอให้คุณและฉัน “ไป” เพื่อพระองค์ในขณะที่เราเตรียมโลกให้พร้อมเพื่อเฝ้าดูพระองค์—พระผู้ช่วยให้รอดและกษัตริย์ของเรา ช่างเป็นวันอะไร เมื่อเราจะได้เห็นพระองค์! ชาร์ลส์ รับ พวกเราในเพลงสู่ห้องบัลลังก์ของพระเจ้า . . . ฉันไปหาพระบิดาของฉัน” ตอนนี้ พระเยซูขอให้คุณและฉัน “ไป” เพื่อพระองค์ในขณะที่เราเตรียมโลกให้พร้อมเพื่อเฝ้าดูพระองค์—พระผู้ช่วยให้รอดและกษัตริย์ของเรา ช่างเป็นวันอะไร เมื่อเราจะได้เห็นพระองค์! ชาร์ลส์ รับ พวกเราในเพลงสู่ห้องบัลลังก์ของพระเจ้า

พี่น้องทั่วโลก หากท่านต้องการเห็นกษัตริย์ผู้เสด็จมาและถวายตัวแด่พระคริสต์และขบวนการจุติสุดท้ายอันมีค่าของพระองค์…….และท่านประสงค์จะกล่าวว่า “ได้ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าจะมีส่วนร่วมและผ่านทาง พลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ประกาศความรักอันไม่มีขอบเขตของคุณและแบ่งปันข่าวสารของทูตสวรรค์สามองค์ในวันสุดท้ายของคุณกับโลกที่ต้องการข่าวดีแห่งข่าวประเสริฐอันเป็นนิรันดร์เมื่อเราเข้าใกล้การเสด็จมาของพระคริสต์ในไม่ช้า คุณจะร่วมกับฉันในการยืนหยัดเพื่อพระองค์ โทรตอนนี้?

credit : ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ / สล็อตแตกง่าย